Margarita Prohens Rigo

Margarita Prohens Rigo

CARGOS

  • Vocal electo CE
  • Diputado/a
  • Presidente/a PP de BALEARS (ILLES)
  • Facebook
  • Twitter

Ver biografía

más vídeos

más vídeos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens