Joaquín Pascual Juste Sanz

Joaquín Pascual Juste Sanz

CARGOS

  • Portavoz comisión de ARAGON
  • Diputado/a de ARAGON
  • Vicepresidente/a de ARAGON
  • Presidente/a PP de TERUEL
  • Alcalde/sa de LIDÓN
  • Facebook

Ver biografía